ACILIM SiGORTA

PDF Yazdır e-PostaOtel  sahiplerine özel...
Tek bir poliçe ile tüm risklerinizi teminat altına alabilirsiniz. 

Kimler yaptırmalı?
Otel sahibi tüm kurumlar Açılım Sigorta Otel Paket Sigortası yaptırabilir.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
Yangın Yıldırım İnfilak (Bina,Makina Tesisat,Demirbaş,Emtea,3.Şahıs Malları ve Kasa için),Deprem Yanardağ Püskürmesi,GLKHHKNH ve Terör, Yangın İnfilak Mali Sorumlulukl,Sigorta Kapsamındaki Ek Teminatlar Grubu, Hırsızlık (Muhteviyat ve Kasa için),Makine Kırılması, Elektronik Cihaz,Otel sorumluluk,Alternatif Konaklama Masrafları,Cam Kırılması, Ray Kulüp Yardım,Diğer Riskler(Poliçede belirtilmemiş riskler) Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. 

Ayrıca aşağıda yazılı olan riziko/zarar veya kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
- Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar,
heykeller, biblolar, kolleksiyonlar, halılar ve benzerleri.
- Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.
- Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kâğıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan mamul
ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve
benzerleri.
- Deniz ve hava taşıtları ile motorlu kara taşıtları ve bunların yükleri. (Hareket hali hariç)
- Emanet ve ariyet mallar.
- Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya
dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar

 

Arama Yap

Acenteliklerimiz
Kampanya


You are here  :

istatistikler

Üyeler : 56366
İçerik : 58
İçerik Tıklama Görünümü : 389336

Kimler Online

Şu anda 5 konuk çevrimiçi