ACILIM SiGORTA

PDF Yazdır e-PostaHukuksal Koruma Sigortası ile sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve sigorta sözleşmesi ile saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesin de giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimlerin karşılar.

TEMİNAT ÇEŞİTLERİ

MOTORLU ARACA BAĞLI HUKUKSAL KORUMA Poliçelerde belirtilen motorlu araçların maliki, işleteni, kiracısı ve sair zilyedi durumundaki sigortalıya;

a)Yasal ve cezai sorumluluk kuralları çerçevesinde poliçede gösterilen motorlu araçla bağlantılı olarak, borçlar hukukuna tabi sözleşmeler haricinde doğabilecek uyuşmazlıklara;
b)Sürücü belgesi izninin kıstırılması, kaldırılması ve yeniden alınması ile ilgili olarak kamu kuruluşlarına yapılan itirazlara ilişkin işletmeler ile idare mahkemelerinde açılan davalarda hukuksal çıkarların korunmasında doğabilecek uyuşmazlıklarda, hukuksal koruma sağlar.

SÜRÜCÜ HUKUKSAL KORUMA

Sigortalıya, sigorta sözleşmesinde gösterilen kendisi veya başkası adına tescili araçların sözleşme veya hukuki statüsü gereği sürücü olarak kullanmasından doğabilecek;


a) Cezai ve yasal sorumluluk kuralları çerçevesinde sigortalının sürücü sıfatından doğan uyuşmazlıklarda;

b) Sürücü belgesi izninin kısıtlanması, kaldırılması ve yeniden alınması ile ilgili uyuşmazlıklarda hukuksal koruma sağlar.


Ana Teminatlar:

Avukatlık Ücreti
Mahkeme (Dava) Masrafları
Danışma Ücreti
Teminat Akçesi
Hakim Ücreti
İcra Masrafları
Temyiz Masrafları
Karar Düzeltme
İhtarname Çekimi, Dilekçe Yazımı Masrafları

 

Arama Yap

Acenteliklerimiz
Kampanya


You are here  :

istatistikler

Üyeler : 60151
İçerik : 58
İçerik Tıklama Görünümü : 397240

Kimler Online

Şu anda 3 konuk çevrimiçi